<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=268952383280936&ev=PageView&noscript=1" />

 

 

 

atijas hologram

 

Current Exhibitions

May - Juni 2016 

JEVREJSKO GROBLJE

Location: Gallery Novi hram

Autor je predstavio niz minijaturnih nadgrobnih spomenika izraðenih u kamenu

te slike Starog jevrejskog groblja.

Tauber je napomenuo da su stranci veoma zainteresirani za ovo jevrejsko groblje

te da je izložba naèin da se ono predstavi u svijetu,

pa je stoga izložba uraðena na engleskom jeziku.

Kazao je da sve dobre stvari dolaze sluèajno te da tek poslije toga èovjek nešto napravi.

Tako se, kaže, desilo da je prije 10 godina otkrio spomenik jedinstven u svijetu, a radi se o nadgrobnom

spomeniku Zeki-efendije, odnosno Moše Atijasa, koji je bio èlan gradske uprave Sarajeva.

Tauber pojašnjava da je tekst na Atijasovom nadgrobnom spomeniku bio zapisan na tri jezika,

ovdašnjem, hebrejskom i turskom – arapskim pismom, te da ga to èini karakteristiènim.

Sam tekst o Zeki-efendiji, dodao je, govori da je bio dobra i poštena liènost.

Copyright © Galerija Novi hram, Sarajevo,BiH, 2005 - 2016.  

pagebyatijasmihajlo© Copyright 2016