27 Januar

Dan Holokausta

Januar

Festival sarajevo
sarajevska zima
XXXI

Februar

07 - 14. 02. 2016.

Izložba projekta virtuelnog
kulturnog nasljeda
Selma Rizvic

07.- 14. 03.2016.
Art simpozij Jahorina 2016

Mart

Izložba fotografija - Mirjane Cistopoljski i Dženite Huseinovic 21.03 -29.03.2016.

DUSA LUTKA

.

Almin Zrno

AKT DUSE

April

05. - 18.04.2016

'Živjeli smo od danas do sutra'

Sarajevo 1992-1995-2016

Izložba fotografa

Amelie Fellgiebel i Bernda Ziemensa

19.04. - 07. 05.

''Anne Frank – Historija, Istorija, Povijest za danas''

15 - 20 Maj

10 godina East West Centar

 

21. Maj - Juli

Eli Tauber

Staro jevrejsko groblje u Sarajev

 

Septembar

4-17.09.2016
Evropski dan Jevrejske kulture
„Evropski jezici“

 

 

Septembar 22-29.09.2016

Balet Fest Sarajevo
7 Godina BALETA

Novembar

09. -23.11.2016
Vanja RADAUS

 

Decembar

01. - 06. 12. 2016
Ira SKOPLJAK

12.- 16. 12.2016.


Art simpozij Jahorina

( Izložba iz fundusa )

Coming up...

 

Decembar ...

 

Ileana Bandur M A J A

Coming up...

 

2016index

Novi Hram Gallery
Mula Mustafe Bašeskije 38
033 233 280

galerijanovihram@gmail.com

http://www.newtemple.com.ba/index.htm

2015  

  2017

page designed by atijas mihajlo _ 2005 - 2018_All Rights Reserved.